เรื่องเล่าดีๆ จากปลายด้ามขวาน

ซูวัยบะห์ ดอเลาะแม เป็นเด็กนราธิวาสที่ได้สูญเสียผู้ปกครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และได้เข้าโครงการศิลปะบำบัด ที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จัดขึ้นเพื่อเยียวยาจิตใจเด็กๆ ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหวาดระแวง ไร้ซึ่งความมั่นใจและไม่มีความไว้ใจคนรอบข้าง โดยส่งเสริมให้เด็กใช้ศิลปะเพื่อระบายความเครียดสร้างความสุข เสริมภาวะทางอารมณ์ บำบัดความทุกข์ระทมที่ค้างคาอยู่ในใจ

กิจกรรมศิลปะบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการคืนรอยยิ้มสู่...เด็กชายแดนใต้” ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่มูลนิธิฯดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในยะลา ปัตตานีนราธิวาส กิจกรรมหลักคือการมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่สูญเสียผู้ปกครองจากเหตุความรุนแรงได้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องรวมถึงการมอบหนังสือและงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนในหลายๆ ด้านเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มที่ 

เพราะความสนับสนุนของทุกๆ ท่านส่งผลให้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.สามารถช่วยเหลือเด็กชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2554 วันนี้มีเด็กๆ 478 คนได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องและได้ร่วมกิจกรรมเยียวยาจิตใจรวมกับผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางต่างๆ อ้อมอีกกว่า 20,000 คน “เรื่องเล่าดีๆจากปลายด้ามขวาน” จึงเป็นเรื่องดีๆ ที่ท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น.... ท่ามกลางข่าวความรุนแรงและความสูญเสีย 


** โปรดช่วยเหลือเด็กชายแดนใต้ ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อเด็ก 1 คนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นสำหรับเด็ก

600 บาท/เดือน
บริจาคต่อเนื่อง
บริจาคครั้งเดียว
ระบุจำนวน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn