เรื่องเล่าจากแดนด้ามขวาน : คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ชายแดนใต้

"แม่ผมก็เป็นคนดี แต่ทำไมแม่ผมต้องตายด้วย" ประโยคที่เขียนด้วยดินสอสะดุดตากระแทกใจคนอ่าน บนกระดาษ A4 สีขาวล้วน เสมือนจิตใจเด็กน้อยผู้เขียน บอกเล่าความรู้สึก ณ วินาทีที่ "ระเบิด" พรากชีวิตแม่ของเขาไป พี่ๆ วิทยากรผู้จัดค่ายศิลปะบำบัดพยายามให้เขาบรรยายความรู้สึกทั้งที่ดีและไม่ดีออกมาด้วยงานศิลปะ และในที่สุดเมื่อชิ้นงานของเด็กชาย ชั้น ม.2 จากจังหวัดยะลา เสร็จสมบูรณ์ คนที่ได้เห็นล้วนยืนนิ่งมองผลงานของเขา ในอารมณ์แบบ...หัวเราะร่าน้ำตาริน เพราะนอกจากเขาวาดรูปได้สวยงาม สีสันแจ่มชัดแล้ว ภาพ "ลูกระเบิด TNT ยิ้ม" มันทำให้หลายคนพูดไม่ออกจริงๆ

เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตลอดเวลานี้เกิดเหตุความรุนแรงมากกว่า 8,500 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,300 คน ผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 10,000 คน (ข้อมูลจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.) และมีเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์ตรง 62 คน บาดเจ็บ 374 คน ส่วนเด็กที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมมีนับหมื่นๆ คน (ข้อมูลจาก Deep South Watch)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึงริเริ่ม "โครงการคืนรอยยิ้มสู่...เด็กชายแดนใต้" เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจและมีความลำบากในการดำรงชีวิต เนื่องจากสูญเสียพ่อแม่ขาดหัวหน้าครอบครัว ไม่มีกำลังหลักหารายได้ให้ครอบครัว ซ้ำร้ายสภาพจิตใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว หวาดระแวง ไร้ซึ่งความมั่นใจและไม่มีความไว้ใจคนรอบข้าง บางคนเห็นพ่อหรือแม่ถูกยิงต่อหน้าต่อตาตัวเองและภาพนั้นยังคงอยู่ในความคิดมาจนทุกวันนี้ เพราะสถานการณ์ที่ไร้ซึ่งความปลอดภัยโรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เด็กจึงขาดโอกาสในการเล่าเรียน ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า 379 คน ใน 189 โรงเรียน แบ่งเป็นจังหวัดยะลา 104 โรงเรียน, จังหวัดปัตตานี 22 โรงเรียน และจังหวัดนราธิวาส 63 โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,284,000 บาท ณ โรงแรม Sky Park อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนเด็กๆ พร้อมร่วมวงพูดคุยปรึกษาหารือกับแกนนำชุมชนในเรื่องการช่วยเหลือเด็กที่กำพร้า และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง

นอกจากรับมอบทุนการศึกษาแล้ว เด็กๆ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม "Art Story ศิลปะเล่าชีวิต เด็กชายแดนใต้" ซึ่งมี กลุ่ม Children Mind เป็นวิทยากร ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุข คลายความเครียด เสริมภาวะทางอารมณ์ บำบัดความทุกข์ระทมที่ค้างคาอยู่ในใจ โดยจัดกระบวนการให้เด็กเขียนบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตัวเองออกมาในลักษณะ Life Timeline (กราฟชีวิต) และสื่อออกมาโดยใช้วิธีวาดภาพ

"ผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดกับเด็กนักเรียนจำนวนมากคือ เด็กๆ จะขาดสมาธิ ศิลปะบำบัดจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก และเห็นผลสำเร็จชัดเจน เด็กๆ ก็ชอบมาก สมาธิก็ดีขึ้นมาก ตั้งใจเรียนขึ้นมาก อีกอย่างหนึ่งคือ เด็กจะมีทักษะทางภาษาไทยดีขึ้น เด็กในพื้นที่นี้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลัก พอเขาได้ฝึกเขียนฝึกพูดนำเสนอ โดยมีแรงบันดาลใจจากงานศิลปะที่ทำ ก็ทำให้มีทักษะตรงนี้ดีขึ้นอย่างมาก" นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส กล่าว 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้ร่วมมือทำงานช่วยเหลือเด็กๆ ชายแดนใต้ร่วมกับ 200 โรงเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะคืนรอยยิ้มและความสุขให้แก่น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

** โปรดช่วยเหลือเด็กชายแดนใต้ ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อเด็ก 1 คนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นสำหรับเด็ก

600 บาท/เดือน
บริจาคต่อเนื่อง
บริจาคครั้งเดียว
ระบุจำนวน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn