ความเปลี่ยนแปลงที่ดีของ น้องโฟ น้องสาม และ น้องแพน

ด.ช.ภูรินทร์ ม่วงเกิน (น้องโฟ) อายุ 9 ปี จ.อุตรดิตถ์

  • น้องโฟ เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนแขนขาลีบ พัฒนาการช้า มีความบกพร่องด้านสมอง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้ช่วยให้มี ค่าเดินทางไปหาหมอ ซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำ

ด.ช. วีรภาพ อาศัยเมือง (น้องสาม) อายุ 11 ปี เรียนชั้น ป.4 จ.สุรินทร์ และคุณปู่ คุณย่า

  • น้องสาม อาศัยอยู่กับปู่ที่ตาบอดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และย่าหูหนวก หลงๆ ลืมๆ บ่อยครั้งย่ามักหลงทางกลับบ้านไม่ถูก น้องสามเป็นเหมือนหูตาและเป็นที่พึ่งเดียวของปู่กับย่า เขาต้องคอยดูแลปู่ย่าจึงต้องขาดเรียนบ่อยๆ รายได้หลักเพื่อประทัง 3  ชีวิต มาจากการเก็บขยะขายของย่า และเบี้ยคนพิการเดือนละ 500 บาทเท่านั้น
  • มูลนิธิฯ ได้ช่วยให้ปู่มีค่ารถไปหาหมอที่โรงพยาบาล ส่วนน้องสามก็มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน และได้รับข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ประจำวันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

ด.ญ.เกศรินทร์ หมื่นกูด (น้องแพน) อายุ 11 ปี เรียนชั้น ป.5 จ.ศรีสะเกษ

  • น้องแพน อาศัยอยู่กับยายทวดอายุ 78 ปี เพราะพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็ก ยายรับจ้างเหลาทางมะพร้าวขาย รายได้เพียงเดือนละ 100-200 บาท อาศัยอยู่ในกระต๊อบ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ฝาบ้านทำด้วยไม้แต่ไม่มิดชิด บางด้านไม่มีฝา ไม่สามารถหลบแดดหลบฝนได้ ไม่สามารถป้องกันภัยอันตรายใดๆ ได้เลยหากมีผู้ประสงค์ร้าย ยายทวดมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย และอยู่อย่างหวาดระแวง เพราะหลานเป็นเด็กผู้หญิง
  • มูลนิธิฯ ได้ช่วยระดมความร่วมมือของชุมชน ญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน ทั้งลงแรงและสมทบเงิน ช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่ที่ปลอดภัย มั่นคง ทำให้ยายและน้องแพนดีใจมากและมีกำลังใจจะสู้ชีวิตต่อไป

* ค่าใช้จ่ายเพื่อกอบกู้วิกฤติ 18,000 บาทต่อเด็ก 1 รายในเวลา 12 เดือน

บริจาคต่อเนื่อง
เริ่มต้น 600 บาท/เดือน
บริจาคครั้งเดียว
เริ่มต้น 100 บาท
หรือระบุจำนวนเงิน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn