จิตอาสา ปันเวลาช่วยกัน

"จิตอาสา" เป็นคำที่มีความหมายชัดเจนในตัวเองที่บอกถึงจิตใจที่พร้อมจะเสียสละทั้ง แรงกาย แรงใจ เวลา และสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่เผชิญปัญหาหรือความทุกข์ยาก เป็นจิตใจแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ และเปี่ยมไปด้วยปิติสุข

แม้จะมิใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของ หากเป็นเพียงแค่แรงกายและแรงใจ ก็ถือเป็นการให้ที่เปี่ยมคุณค่ามหาศาล เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพี่พาน้องทำความดี โดยรุ่นพี่ได้จัดกลุ่ม ชวนน้องๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน ออกมาทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดพะเยา ในการซ่อมแซมบ้านให้กับ "น้องธันวา" เด็กในโครงการ กองบุญกู้วิกฤต เพื่อชีวิตเด็กยากไร้ ซึ่งป่วยเรื้อรังด้วยอาการดวงตามีเซลล์มะเร็ง

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของน้องธันวา นักศึกษาเหล่านี้จึงใช้กำลังแรงกายและแรงใจมาช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับน้องธันวาซึ่งเก่าและทรุดโทรมมาก บางคนปีนปีนขึ้นมุงหลังคา บางคนตอกตะปู บางคนตักหินดินทรายเพื่อผสมปูน น้องผู้หญิงบางคนไม่สามารถปีนป่ายหรือทำงานแบบผู้ชายได้ก็ช่วยกันเตรียมน้ำเย็นเตรียมอาหารให้  รวมทั้งพูดคุยให้กำลังใจบรรดาพวกผู้ชายให้ทำงานอย่างมีความสุข เหล่านี้คือสิ่งที่พวกเขาที่ช่วยกันทำเพื่อบรรเทาความทุกข์ให้น้องธันวาในสิ่งที่พวกเขาพอจะทำได้

แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ แต่ที่ทุกคนได้รับนั่นคือความสุข ไม่ว่าจะในฐานะของผู้รับหรือผู้ให้

นั่นคือความยิ่งใหญ่ของการให้ คือความยิ่งใหญ่ของจิตอาสานั่นเอง

แดดร้อนเหงื่อตก ทุกคนก็ไม่หวั่น ปีนป่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านให้น้องธันวา

ขอบคุณแรงกายแรงใจจากพี่ๆนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

*รายละเอียดโครงการกองบุญกู้วิกฤต เพื่อชีวิตเด็กยากไร้ - คลิ๊ก!!!

สรวิศ อยู่ศิลป์
ผู้ประสานงานภาค
16 พฤษภาคม 2559

* ค่าใช้จ่ายเพื่อกอบกู้วิกฤติ 18,000 บาทต่อเด็ก 1 รายในเวลา 12 เดือน

บริจาคต่อเนื่อง
เริ่มต้น 600 บาท/เดือน
บริจาคครั้งเดียว
เริ่มต้น 100 บาท
หรือระบุจำนวนเงิน
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn