“อาหารเช้า” มีความสำคัญเทียบเท่ากับหนังสือที่ใช้ในการเรียนรู้ของเด็กๆ

“อาหารเช้า” จะช่วยเติมเต็มท้องที่ว่างมาทั้งคืน ทำให้มีพลังที่จะทำงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพลังสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ การเรียนรู้ความกระตือรือร้นการศึกษาวิจัยยืนยันว่า เด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้าจะเหนื่อยเร็วหงุดหงิดง่ายและจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆ ได้ช้า

โปรดช่วยให้เด็กท้องอิ่มใน อาหารมื้อสำคัญที่สุด

น้อง “อิสระ” จากในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อตอนอายุ 13 ปีแล้ว เขามีน้ำหนักเพียง 15 กก.และ สูงเพียง 108 ซม. เท่านั้น! ตอน 8 ขวบ เขาป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงทำให้ร่างกายแคระแกร็นตั้งแต่นั้นมา เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนน้องอิสระก็ไม่มีกำลังในการเรียนหนังสือและสมองของเขาก็ไม่มีพัฒนาการที่ดีอย่างเด็กทั่วๆ ไป

อาหารเช้า 3 ดี

  1. ดีต่อการเจริญเติบโตของเด็ก
  2. ดีต่อการศึกษาเด็กๆ จะมีสมาธิ มีความพร้อมในเรียนรู้และทำกิจกรรม
  3. ดีต่อผู้ให้ได้แบ่งปันความสุขกับให้กับเด็กยากไร้

โภชนาการที่ดี คือ หลักประกันของการศึกษา
อันเป็นกุญแจสำคัญของการรอดพ้นจากความยากจน

เข้าร่วมโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง และ บริจาคเงินเพียง 3,500 บาท ท่านก็จะสามารถช่วยให้เด็ก 1 คน ได้มีอาหารเช้ารับประทานตลอดหนึ่งปีการศึกษาจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยให้เด็กยากไร้มีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจแจ่มใสพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเติบใหญ่ขึ้นเป็นอนาคตอันน่าภาคภูมิใจของเรา

ผลการดำเนินงาน

  • ปี 2553-2558 เด็ก 31,631 คน ได้รับประโยชน์
  • เกิดความร่วมมือในชุมชน ช่วยสมทบวัตถุดิบ
  • โรงเรียนช่วยระดมความร่วมมือของผู้ปกครอง ให้เด็กสมทบวันละ 1 บาท หรือข้าวสารเดือนละ 1กิโลกรัม

ด.ญ.กัญญารัตน์ บุตรสงกา (น้องข้าวกล่ำ) อายุ 10 ปี เรียนชั้น ป.4 จ.สกลนคร

  • เดิมมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เพียง 22 ก.ก. สูง 123 ซ.ม. เป็นเด็กเงียบ ซึมเศร้า เก็บเนื้อเก็บตัวอาศัยอยู่กับคุณยายและพี่น้อง 4 คน ในกระต๊อบเล็กๆ ริมทุ่งนายายรับภาระเลี้ยงดูหลานทั้ง 5 เพียงลำพังด้วยเบี้ยผู้สูงอายุและเก็บฟืน หาของป่าขาย
  • น้องข้าวกล่ำ เข้าร่วม โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงวันนี้เธอได้รับประทานอาหารเช้า จนมีน้ำหนักเพิ่มเป็น 25 กก. สูง 127 ซม. กลายเป็นเด็กสดใสร่าเริงตามวัย
  • “ดีใจหลายได้กิ๋นเข่าเซ้าอิ่มคู้มื้อลางมื้อยานกับน้องกะได้กิ๋นนำ” (ดีใจค่ะที่ได้กินข้าวเช้าอิ่มทุกมื้อบางวันก็เอาไปแบ่งให้ยายกับน้องด้วย)

บ้านหนองบัวคำ จ.นครพนม

  • ชุมชนตัวอย่างที่จัดกิจกรรมอาหารเช้าเพื่อน้อง มาแล้ว 2 ปี โดยระดมความช่วยเหลือจากผู้ปกครองให้สมทบเงินวันละ 1 บาท เพื่อเพิ่มคุณภาพ ปริมาณอาหารและนำไปซื้อกล่องข้าวให้เด็กใส่อาหาร เพื่อลดขยะจากโฟมและถุงพลาสติก

โปรดช่วยให้ เด็กท้องอิ่มใน อาหารมื้อสำคัญที่สุด
โทร 0 2747 2600 หรือ

3,750 บาท (1 ปีการศึกษา) หรือ 1,875 บาท (1 ภาคเรียน)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn