ผ้าทอชนเผ่า เอกลักษณ์ของชาวกระเหรี่ยง

ผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยง เอกลักษณ์ประจำชนเผ่า องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โรงเรียนบ้านสลก อ.วังชิ้น จ.แพร่ จึงนำเอาความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยงโครงการนี้มานำเสนอ โดยจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าทอชนเผ่า และมีรางวัลการประกวด OTOP Junior การันตี ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการอาชีพ โดยมีคุณครูกัลยา ต๊ะมะครุธ ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสลก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เป็นผู้ดูแลโครงการ

ครูกัลยาบอกเล่าถึงแนวคิดของโครงการว่า ไม่อยากให้เด็กๆ ลืมรากเหง้า และภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเอง จึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอ ของที่ระลึก ของใช้เล็กๆน้อยๆ ที่ติดตลาด ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจ กระเป๋า ตุ๊กตาประจำชนเผ่า ซึ่งเป็นชิ้นเล็กและจำหน่ายได่ง่าย เพราะปกติผ้าทอชนเผ่าจะมีชิ้นงานที่ใหญ่ และใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน จึงทำให้มีราคาสูงทำให้จำหน่ายได้ยาก

ครูกัลยา ยังบอกอีกว่า กระบวนการส่วนใหญ่เด็กๆ จะเป็นคนทำเอง ซึ่งในท้องถิ่นจะมีภูมิปัญญาในหมู่บ้าน ครูก็จะทำการประสานกับกลุ่มแม่บ้านที่ทอผ้าชนเผ่าอยู่แล้ว เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ และเชิญมาเป็นวิทยากรมาสอนเด็กว่าทำอย่างไร ขึ้นลายอย่างไร ทออย่างไรเป็นสีสัน นอกจากนี้เรายังช่วยให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะวัตถุดิบบางอย่างก็นำของชุมชนมาใช้

ท่านสามารถสนับสนุนสินค้าฝีมือเด็กๆ ได้ทาง โทรศัพท์ : 081 796 2512 E-mail: Nak2422@gmail.com Facebook: โรงเรียนบ้านสลก Line ID: guaiwkung ได้เลยค่ะ

ครูและเด็กๆ จัดแสดงสินค้า ณ โรงเรียนบ้านใหม่

เด็กๆ เข้ารับรางวัลประกวด OTOP JUNIOR 2017

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอชนเผ่าฝีมือชาวกะเหรี่ยง

เซ็ตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอชนเผ่าฝีมือชาวกะเหรี่ยง

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn