กลุ่ม “อาสาสมัครรักเด็ก” ผู้เสียสละ

เรื่องราวของ “อาสาสมัครรักเด็ก” หรือ คณะกรรมการบริหารโครงการ (กกบ.) กลุ่มจิตอาสาสมัครผู้เสียสละ ทำงานช่วยเหลือ มูลนิธิซี .ซี.เอฟ. แม้ไม่ได้ค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียว แต่ก็ช่วยด้วยความเต็มใจ กลุ่มจิตอาสาเหล่านี้เป็นคนในท้องถิ่น เป็นตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ซึ่งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเด็กในชุมชนชนทำให้เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มคณะกรรมการบริหารโครงการ

“เรามีความตั้งใจจริงในการทำงานและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ชุมชนจึงให้ความไว้วางใจในการทำงาน ภูมิใจที่มีโอกาสมาทำหน้าที่ตรงนี้ รู้ว่าเป็นภาระที่หนักพอสมควรแต่ก็มีความสุขที่ได้เห็นเด็กได้รับโอกาสดีๆ และตัวเองก็ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้” นายรัฐภูมิ ฤทธิศักดิ์ ประธาน กกบ.จ.เลย ได้บอกถึงความรู้สึกจากการทำงานเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มคณะกรรมการบริหารโครงการ

“อาสาสมัครรักเด็ก” หรือ คณะกรรมการบริหารโครงการ (กกบ.) มีวาระการทำงาน 2 ปี โดยการเลือกตั้งจากพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและคนในชุมชน

และนี่เป็นอีกเรื่องราวส่วนหนึ่งของสังคม ที่ยังมีกลุ่มอาสาสมัครที่มีความมุ่มมั่น และทุ่มเทเป็นจิตอาสาเพราะอยากให้เด็กได้รับโอกาสดี ๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn