“ครูอมรรัตน์” สุดยอดแม่พิมพ์ของชาติ ผู้ปิดทองหลังพระ

เรื่องราวของ “ครู” คนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากจะสวมบทบาทเป็นแม่พิมพ์แห่งชาติแล้ว เธอยังเป็นผู้สนับสนุนอุปการะเด็กกับทาง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. มานานกว่า 3 ปีแล้ว

ครูอมรรัตน์ อุปมา ครูโรงเรียนพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) จากจังหวัดยโสธร

นอกจากนี้ โรงเรียนพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) ยังเป็นโรงเรียนภาคีของมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด 9 กิจกรรมด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น โครงการอาหารเช้าในโรงเรียน ค่ายศิลปะเด็กในโรงเรียน จัดซื้อเครื่องดนตรี เปิดโลกอาชีพสำหรับเด็กในโรงเรียน เปิดโลกอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด โครงการสื่อปลอดภัยในโรงเรียน โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ รวมถึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง

ครูผู้ประสานงานในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่ทาง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้จัดขึ้น เป็นอีกบทบาทหนึ่งของ ครูอมรรัตน์ เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอยู่เสมอ 

“เราก็อยู่ในจุดที่ช่วยเหลือคนอื่นได้แล้ว ลูกครูโตกันหมดแล้ว ทำงานกันหมดแล้ว ไม่ได้มีภาระอะไร อะไรที่ช่วยได้ครูก็อยากช่วย” ครูอมรรัตน์ อุปมา

และนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของผู้ให้ที่มีสองบทบาท ไม่ว่าจะบทบาทครู หรือบทบาทของการเป็นผู้ให้ ครูอมรรัตน์ก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเสมอ

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn