ผ้าลายเขียนเทียน พลิกชีวิตครอบครัว “น้องก้าวหน้า”

เนื่องจากเดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งครอบครัว E-news letter ฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่องราวการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ครอบครัวเด็กชายก้าวหน้า ศิลป์ท้าว ได้เข้าโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการผลิตผ้าลายเขียนเทียน จนสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว และยังต่อยอดเป็นอาชีพให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวด้วย

น้องก้าวหน้า เป็นชนชาติม้ง เป็นลูกคนที่ 5 ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 6 คน ครอบครัวมีอาชีพปลูกข้าว ทำสวนลิ้นจี่ และรับจ้างทั่วไป รายได้ของครอบครัวไม่แน่นอน แม่ของน้องก้าวหน้า หรือ นางรัตนาพร ศิลป์ท้าว เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทียน ได้เข้าอบรมเรื่องการย้อม การทำลวดลาย รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าลายเขียน เจ้าตัวได้อาศัยรายได้จากอาชีพนี้ส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือ

แม่ของน้องก้าวหน้า เล่าว่า แต่ก่อนทำการเกษตรรายได้ไม่แน่นอน บางช่วงต้องไปนอนค้างที่ไร่ ปล่อยให้ลูก ๆ อยู่กับปู่ ย่า หรืออยู่กันตามลำพัง พอ ซี.ซี.เอฟ. เข้ามาสนับสนุนอาชีพ ทำให้มีทักษะในการทำผ้าลายเขียนเทียนและกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัว และทำงานอยู่บ้านไม่ต้องทิ้งลูกไปนอนที่ไร่ ได้ใกล้ชิดกับลูกๆ แม่ของน้องก้าวหน้าจะจัดสรรค่าใช้จ่ายให้เป็นระบบ แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยแบ่งไว้สำหรับเป็นทุนทำผ้า และออมเงินโดยการเป็นสมาชิกออมทรัพย์หมู่บ้าน เธอสอนลูกให้ประหยัด ใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันสินค้าผ้าลายเขียนเทียนของแม่น้องก้าวหน้า ได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลป่ากลาง ซึ่งสินค้าลายผ้าเขียนเทียนสามารถไปจำหน่ายในที่ต่างๆ โดยลูกคนโตเปิดร้านขายผ้าลายเขียนเทียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลูกคนที่สองช่วยขายผ้าผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อขยายตลาดสินค้าให้กว้างขึ้น

น้องก้าวหน้ากำลังเรียนรู้การพิมพ์ลายบนผ้า

น้องก้าวหน้าขณะช่วยแม่ทำผ้าลายเขียนเทียน

นี่คือผ้าลายเขียนเทียนที่เสร็จสมบูรณ์ฝีมือของน้องก้าวหน้า

คุณแม่ของน้องก้าวหน้าขณะออกแสดงผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปของผ้าลายเขียนเทียน

น้องก้าวหน้ากำลังย้อมผ้า

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn