"ผมจะขอสืบสานงานดนตรีที่พ่อเล่นตลอดไป"มายด์ หรือ ทักษิณ ทองคำ อายุ 20 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มายด์เลือกเรียนดนตรี เพราะมีแรงบันดาลใจมาจากพ่อหลวง และอยากทุ่มเทความพยายามให้กับสิ่งที่รักที่จะอยู่กับมันไปตลอดชีวิต

มายด์ ได้บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ในด้านดนตรีไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง และเชี่ยวชาญในศิลปด้านต่างๆ อย่างแท้จริง อยากให้ทุกคนหันมารักและอนุรักษ์ดนตรีไทย คนไทยไม่เล่นแล้วใครจะเล่น
   
“พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านดนตรีและด้านการดำเนินชีวิตของผมเสมอมา ตัวผมเองเวลาที่ทำอะไรแล้วรู้สึกเหนื่อย พอคิดถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้เรา ผมก็จะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง และผมจะขอสืบสานงานดนตรีที่พ่อเล่นตลอดไป”

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn