ครอบครัวซี.ซี.เอฟ. “รำลึกพระราชา”

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มูลนิธิซี.ซี.เอฟ.  ได้ร่วมกับบริษัทห้างร้านกว่า 20 แห่ง จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากหัวใจถวายอาลัยแด่พ่อหลวง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน ขณะนี้มีดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วถึง 12,765 ดอก นับว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในจำนวน 9,999 ดอกเป็นอย่างมาก โดยเร็วๆ นี้จะนำไปส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป

  สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ - CLICK!

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn