"ทีมข่าวสบสา" แกนนำเยาวชน จ.พะเยา รณรงค์เข้มข้น หยุด! ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โรงเรียนบ้านสบสา สายใจ ดาลาล์อนุสรณ์  จ.พะเยา เป็น 1 ใน 7 โรงเรียนขยายโอกาส ใน จ.พะเยา ที่เข้าร่วมโครงการ ต่อสู้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของโครงการพัฒนาเด็ก CCF  จ.พะเยา ตั้งแต่ปี 2558 - 2560  มีแกนนำนักเรียนผ่านการอบรม 50 คน ระยะเวลา  3 ปีที่ผ่านมา เแกนนำนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ได้รวมกันจัดตั้งเป็น ทีมข่าวสบสา” เพื่อดำเนินกิจกรรมการผลิตสื่อและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องเพศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

น้องพัชราภรณ์ 1 ใน ทีมข่าวสบสา ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารต่างๆ กล่าวว่า หนูดีใจที่ได้เป็นแกนนำฉลาดรู้เรื่องเพศ  ได้สื่อสารความรู้ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ทำให้ตนเองมีมุมมองเรื่องเพศในเชิงบวกมากขึ้น”

น้องชัยณรงค์ แกนนำอีกคนหนึ่ง ทำหน้าที่ช่างภาพ และตัดต่อหนังสั้น  เล่าว่า ผมรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาช่วยทีมในการถ่ายภาพ ผลิตสื่อต่าง ๆ ให้น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กับคนอื่น   ผมไม่รู้สึกเหนื่อยแต่กลับมีความสุขมาก ครับ”

ในปี 2560 ทีมแกนนำฉลาดรู้เรื่องเพศ ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน ในการผลิตหนังสั้น ข้อคิดฉลาดรู้เรื่องเพศส่งเข้าประกวด และได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ทำให้ทีมแกนนำเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ปัจจุบันทีมข่าวสบสาร่วมกันดำเนินกิจกรรมโดยการสนับสนุนจากครูในโรงเรียน โดยทำกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สาระน่ารู้เรื่องเพศ และข้อคิดมุมมองเรื่องเพศเชิงบวกให้กับนักเรียน และชุมชนจำนวนมากกว่า 200 คน ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์กำแพง โปสเตอร์ หนังสั้น และกล่องปริศนาตอบปัญหาในโรงเรียน และกิจกรรมสื่อสารความรู้เรื่องเพศ ได้แก่ เสียงตามสายในโรงเรียน ทำให้เกิดการรณรงค์ในโรงเรียน และในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทีมข่าวสบเสาได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การทำกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้ในเรื่องเพศให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย


หนังสั้นเรื่อง ชีวิตยังไม่สายที่จะแก้ไข ผลงานของน้องๆ ทีมข่าวสบสา

น้องพัชราภรณ์ และ น้องชัยณรงค์  แกนนำเยาวชน "ทีมข่าวสบสา"

ผลิตหนังสือพิมพ์กำแพง

ผลิตหนังสั้น

กิจกรรมรณรงค์สื่อสารความรู้เรื่องเพศ ในโรงเรียนและชุมชน

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn