ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง

13 ตุลาคม 2559 วันแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความจงรักภักดี ความอาลัยยิ่ง และเพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านให้กับเด็กและเยาวชนได้รับรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นคนดี คนเก่ง "ตามรอยพ่อหลวง" มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ "ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง" เพื่อร่วมกันแสดงซึ่งความจงรักภักดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมถวายคำปฏิญาณ "เราจะเดินตามรอยพ่อ"

มูลนิธิฯ ได้จัดทำหน้าเว็บไซต์ให้เด็กและครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. กรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และประชาชนทั่วไปร่วมกันถวายคำปฏิญาณ "เราจะเดินตามรอยพ่อ" ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถวายคำปฏิญาณ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2560 จำนวน 6,747 คน

*คลิ้ก! ร่วมถวายคำปฏิญาณ “เราจะเดินตามรอยพ่อ”

*คลิ้ก! ดูคำปฏิญาณ

2. เด็กและเยาวชน 471 คน มากราบถวายสักกการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิฯ ได้นำเด็กและเยาวชน 471 คน จาก จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อนๆ จาก 36 จังหวัด เดินทางมากราบถวายสักการะพระบรมศพ พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ลานหน้าพะบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง

*คลิ้ก! (ชมคลิป) บรรยากาศการร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ณ ลานหน้าพะบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง

3. งานครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง

ภายในงาน "ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง" เด็กๆ ที่เดินทางมาทัศนศึกษาและพบผู้อุปการะจะทำกิจกรรมเพื่อศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดและคำปฏิญาณที่เปรีบเสมือนสัญญาใจว่า แม้วันนี้จะไม่มี "พ่อ" แต่ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. จะยังมุ่งมั่นทำตาม "คำพ่อสอน" ให้จริงจังกว่าเดิม

4. กิจกรรม "ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง"

เด็กๆ 23,407 คน จาก 29 จังหวัด ที่ได้เรียนรู้ ศึกษา พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการดูสารคดี จากนั้น เด็ก ซี.ซี.เอฟ. ทุกคนต่างพร้อมใจกันแสดงซึ่งความจงรักภักดี โดยเขียน "คำปฏิญาณทำความดีตามรอยพ่อ" ตามความตั้งใจและกำลังความสามารถของแต่ละคน

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn