ยะลา
(เลขที่โครงการ 9005)

จังหวัดชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อุดมไปด้วยภูเขาทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี เศรษฐกิจโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร สวนยางพารา สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และการท่องเที่ยว ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู ร้อยละ 66.1 นอกจากนั้นก็จะมีชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวซาไก

VDO Clip

เรื่องเล่าจากปลายด้ามขวาน (โดย ทีวีไทย) : กิจกรรมศิลปะบำบัดสำหรับเด็ก
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn