อำนาจเจริญ
(เลขที่โครงการ 2356)

พื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ระมาณ 68 เมตรของ จ.อำนาจเจริญ เป็นดินปนทรายดินลูกรัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำนา ปลูกพืชไร่ หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวพ่อแม่เด็กจะไปทำงานในเมือง ทิ้งเด็กๆ ให้ปู่ย่าตายายดูแล ทำให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เด็กขาดสารอาหาร ปัญหายาเสพติด เล่นการพนัน

VDO Clip

โครงการเยาวชนรู้รักสามัคคี...เพื่อเมืองไทยแข็งแรง จังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2555)
กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (7-9 ส.ค. 58) - CCF จ.อำนาจเจริญ
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn