บ้านดุง อุดรธานี
(เลขที่โครงการ 3369)

อ.บ้านดุง มี 6 ตำบล พื้นที่เป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย มีปัญหาพื้นดินแล้ง การทำนาของประชากรส่วนใหญ่จึงได้ผลไม่ดี ทำให้รายได้น้อยไม่เพียงพอ คนหนุ่มคนสาว พ่อแม่ ต่างอพยพไปทำงานในเมือง ทิ้งลูกหลานไว้กับผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งก็ต้องทำมาหากิน ทำไร่ ทำนา จึงทำให้เด็ก ๆ ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn