กาญจนบุรี
(เลขที่โครงการ 9006)

พื้นที่ดำเนินการของมูลนิธิฯ คือ อ.สังขละบุรี ชายแดนไทย-พม่า ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือด้านการท่องเที่ยว ทั้งเชิงธรรมชาติป่าไม้และเชิงประวัติศาสตร์ ประชากรที่อาศัยอยู่มีหลายเชื้อชาติ เช่น ลาว กระเหรี่ยง มอญ พม่า มีอาชีพทำไร่ ทำนา ปลูกมัน และการประมงหาปลาจากเขื่อน เด็กๆ ที่เป็นชนเผ่าซึ่งขาดโอกาสด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ คุณภาพการศึกษา และปัญหายาเสพติด

VDO Clip

ถ่ายภาพเล่าเรื่อง Photo Story (จ.กาญจนบุรี)
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn