กรุงเทพฯ
(เลขที่โครงการ 3760)

พื้นที่ทำงานหลักเป็นชุมชนแออัดใน กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ ร้อยละ 30 เป็นแรงงานอพยพมาจากต่างจังหวัด จึงมีพื้นเพเดิมที่หลากหลาย ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจกัน อาชีพส่วนใหญ่ ได้แก่ รับจ้าง หาเช้ากินค่ำ ปัญหาหลักของเด็กในชุมชน คือ ยาเสพติด การพนัน เด็กติดเกมส์ ไม่เรียนหนังสือ มีบุตรก่อนวัยอันควร

VDO Clip

เด็ก ซี.ซี.เอฟ. โรงเรียนวัดไตรสามัคคี (จ.สมุทรปราการ) โชว์น้ำเสียง...เพลงนักร้องบ้านนอก
ถ่ายภาพเล่าเรื่อง Photo Story (ชุมชนอุทัยรัตน์ กทม.)
“ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้” (ช่อง one) มอบของขวัญให้เด็ก ซี.ซี.เอฟ. กองบริการชุมชน (พ.ศ.2558)
มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน...มหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชน...
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn