ภานุพงศ์ ชูดี (จ.เชียงใหม่)

“เบ็นท์โต๊ะ ภานุพงศ์” นักอนุรักษ์รุ่นใหม่ หัวใจเพื่อธรรมชาติ

“ป่าไม้ สัตว์ป่า อยู่ร่วมกับคนได้ ถ้าเข้าใจซึ่งกันและกัน ผมอยากให้มีป่าและมีธรรมชาติอยู่คู่กับเรา  ถ้าทุกคนมีจิตสำนึก รู้สึกหวงแหน มันก็จะอยู่กับเราตลอดไป” คำพูดส่วนหนึ่งจากการสัมภาษณ์ น้องเบ็นท์โต๊ะ ภานุพงศ์ ชูดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากชมรมนักอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบ็นท์โต๊ะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะแกนนำเด็ก และเป็นแกนนำเด็กช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นอยู่เสมอ

นอกจาก เบ็นท์โต๊ะ จะชื่นชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าแล้ว เขายังเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรเรื่องการสืบสานตามรอยเท้าพ่อ อนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 และร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่า (บวชป่าร่วม) กับชุมชน ณ ดอยอินทนนท์

"กลุ่มเราไม่มีเงินทุนหรอกครับ แต่เราทำด้วยหัวใจ พลัง และความตั้งใจ อย่างน้อยพวกผมก็รู้สึกดีที่ได้ทำครับ มีงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผมและเพื่อนๆ ก็พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในกิจกรรมเพื่อสานต่อให้ป่าดำรงอยู่ต่อไป"

“เบ็นท์โต๊ะ ภานุพงศ์” ขณะร่วมกิจกรรมบวชป่า ที่ดอยอินทนนท์

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn