ชลิดา มหาหิง (แฟม) (จ.หนองบัวลำภู)

นางสาวชลิดา มหาหิง หรือ น้องแฟม เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง วัย 17 ปี จาก จ.หนองบัวลำภู ผู้มีใจใฝ่รักและศรัทธาในแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมรับนำมาปฏิบัติใช้ในครอบครัวอย่างจริงจัง พ่อแม่ของแฟมทำการเกษตรเล็ก ๆ ในครอบครัวตามทุนทรัพย์ที่มี เช่น เพาะเห็ดฟาง ปลูกผัก ปลูกกล้วยขายบนเนื้อที่อันจำกัด น้องแฟมจึงถูกบ่มเพาะให้รู้จักทำงานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็ก

แฟม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี 2556 ปีแรกได้อบรมเรื่องการรู้จักดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน หลังอบรมแล้วก็เลือกปลาดุกมาเลี้ยง ปี 2557 เลือกปลาดุกอีกครั้งเพราะพอเลี้ยงแล้วได้ผลดี ต่อมาปี 2558 ทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองดูบ้าง เลี้ยงจนสามารถทำมาบริโภคได้ และยังนำไปขายเพิ่มรายได้ช่วยครอบครัวได้อีกทาง

ในปี 2559 แฟมได้เลื่อนขั้นมาเป็น นักธุรกิจพอเพียง ได้เขียนโครงการเสนอแผนธุรกิจเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ชลิดาเห็ดฟาง” และได้รับคัดเลือกเป็นนักธุรกิจรุ่นที่ 2 ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินธุรกิจตามที่แฟมต้องการ ได้รับ เชื้อเห็ด กากมัน ฟางอัดก้อน และจากทุนที่ได้รับทำให้แฟมสามารถเพาะขายเห็ดที่เพาะได้เงินถึง 7,850 บาท แฟมแบ่งบางส่วนนำไปต่อยอดลงทุนซื้ออุปกรณ์ เมล็ดผัก ทำแปลงผัก 4 แปลง ซึ่งอีกหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถเก็บดอกผลรอบที่ 2 ได้แล้ว

ความฝันของน้องแฟมคือการเป็นครู และทำครอบครัวเกษตรพอเพียงไปพร้อม ๆ กัน เพราะครอบครัวของแฟมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ก็เพราะการใช้ชีวิตแบบเกษตรพอเพียงตามคำสอนของพ่อหลวงนั่นเอง

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn