วทัญญู ไทรสังขดำรงสิน (จ.กาญจนบุรี)

นายวทัญญู ไทรสังขดำรงสิน ปัจจุบันเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ชั้นปวช. 1 วทัญญูเป็นเด็กที่ชื่นชอบการวาดภาพและมักจะใช้เวลาว่างไปกับการฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทำให้น้องเป็นคนที่มีฝีมือด้านการวาดรูประบายสี เมื่อตอนที่วทัญญูยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันการประกวดวาดรูปในหลายๆ เวที ซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเหรียญกลับมาหลายรางวัล

  • เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
  • เข้าแข่งขันสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายหนองลู-ไลโว
  • เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสีที่ราชภัฎกาญจนบุรี
  • เข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทศิลป์สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
  • เข้าแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทศิลป์สร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันตก
  • ร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะในงาน Eco Innovations Solution 2016
  • ร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn