วิราวรรณ (จ.นครพนม)

เช้าวันหนึ่ง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างนั่งรอให้เด็กๆ เขียนจดหมายถึงผู้อุปการะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่านหนึ่ง ทำให้ทราบว่าอดีตนั้นคุณครูท่านนี้เคยเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่มองไม่เห็นแม้แต่อนาคต แต่ได้รับโอกาสจาก ซี.ซี.เอฟ. ความฝันที่ดูไกลเกินฝันแต่ก็คว้ามาได้ด้วยการมีผู้อุปการะ

คุณครูวิราวรรณ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครพนม ได้เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต่สมัยเรียนระดับชั้นอนุบาล (ปี 2539) คุณครูเล่าว่า “ครอบครัวของคุณครูมีกันอยู่ 4 คน พ่อ แม่ ครู และน้อง ตอนเด็กๆ เวลาพ่อแม่ไปหางานทำ ต้องคอยอยู่บ้านช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้อง คอยทำงานบ้านแบ่งเบาภาระพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ทำอาชีพเกษตรกร รายได้จึงไม่แน่นอนนัก พ่อกับแม่คอยพูดเน้นอยู่เสมอ ไม่ว่ายังไงก็ต้องส่งลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถึงแม้ฐานะทางบ้านจะขัดสนบ้างก็ตาม”

วันหนึ่ง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้รับคุณครูเข้าโครงการ จึงได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมต้น เธอมีความสุขกับการทำกิจกรรม และการเขียนจดหมายหาผู้อุปการะ ตอนเด็กๆ วาดฝันไว้ว่าวันหนึ่งโตขึ้นอยากเป็นครู จึงได้ศึกษาต่อในภาควิชาคุรุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จนจบได้เกียรตินิยมอันดับ 2

“ตอนเด็กๆ กลัวมากว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือ ผลผลิตในไร่ก็ไม่แน่นอน ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้า ซี.ซี.เอฟ. ไม่ได้มอบทุนการศึกษาให้ในวันนั้นก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้จะเรียนจบไหม ความฝันที่อยากเป็นครูคงไม่เป็นจริง ครูจึงตั้งใจเรียนเพื่อวันหนึ่งจะได้ตอบแทนผู้ที่เคยให้โอกาสครู ด้วยการเป็นครู ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆ แทน อย่างน้อยครูก็ได้ทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนบ้าง”

ปัจจุบันคุณครูวิราวรรณ รับราชการครูที่โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ยังมีโอกาสร่วมกิจกรรมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมที่ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคอยประสานงานให้ความช่วยเหลือทุกครั้งที่พวกเราต้องการข้อมูลหรือไปเยี่ยมเด็กในพื้นที่

“ดีใจมากที่ได้เป็นเด็ก ซี.ซี.เอฟ. มูลนิธิฯ ให้อะไรมากมาย ไม่ใช่แค่เงินทองทุนการศึกษา แต่สมัยที่เรียนยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้ทำมากมาย ทุกวันนี้มาเป็นครูแล้วก็ได้มาทำงานร่วมกับโรงเรียนที่เป็นภาคีกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ยิ่งรู้สึกดีใจ ที่เด็กในความดูแลของตัวเองจะได้รับประโยชน์จากโครงการดีๆ นี้” คุณครูวิราวรรณ กล่าวด้วยความตื้นตันใจ

การสนทนาในวันนั้นทำให้เราได้พบอดีต “เด็ก ซี.ซี.เอฟ.” ที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่เป็นเรือจ้างที่สง่างาม แต่เธอยังเป็นผู้เสียสละเวลาให้กับเด็กด้อยโอกาส อย่างเช่นที่เธอเคยได้รับเมื่อครั้งยังเยาว์วัย สุดท้ายคุณครูอิสอยากขอขอบคุณผู้อุปการะ ที่ได้มอบโอกาสให้กับเธอ

“ขอขอบผู้อุปการะและมูลนิธิฯ ที่ได้ให้โอกาสดีๆ กับอิส ไม่ใช่แค่อิสเท่านั้นแม้แต่เด็กนักเรียนที่อิสสอนยังได้รับโอกาสดีๆ จากผู้อุปการะ เรื่องดีๆ แบบนี้ยังถูกส่งมาถึงเด็กนักเรียนที่อิสดูแล ยิ่งทำให้อิสอยากทำงานช่วยเหลือ ซี.ซี.เอฟ.อย่างเต็มที่”

มยุรี วงค์ษา
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอุตรดิตถ์
1 สิงหาคม 2559

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn