สมยศ ธูปทองดี (จ.แม่ฮ่องสอน)

สำหรับใครบางคนเส้นทางชีวิตก็เต็มไปด้วยอุปสรรคหลากหลายด้าน "โอกาส" สำหรับบางคนเข้ามาให้ไขว่คว้าได้ง่าย แต่สำหรับบางคนมองหาเท่าไรยังไม่มี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จึงอยากเป็นโอกาสหนึ่งของเด็กๆ ในการเข้าถึงการศึกษา ด้วยทุนการศึกษาเพื่อเป็นการปูทางสู่ความหวังที่ว่า คุณภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ต้องดีขึ้น

"เรื่องเล่าชาวเด็กทุน CCF" ขอนำเสนอชีวิตของ สมยศ ธูปทองดี จาก จ.แม่ฮ่องสอน เยาวชนผู้รับทุน ซี.ซี.เอฟ. ระดับอุดมศึกษา ผู้มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจ ดังนั้นจึงขอนำท่านผู้อ่านไปรู้จักกับชุมชนของสมยศ ก่อนเป็นตอนแรก..ติดตามกันได้เลยค่ะ

ชุมชนของสมยศ

ครอบครัวของสมยศ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย ถ้าวัดตามข้อมูลรายได้เฉลี่ยของสำนักงานสถิติแห่งชาติในหลายๆ ปีที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็อาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย บ้านของสมยศ อยู่ใน "เมืองสามหมอก" หรือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางตอนใต้ติดกับชายแดนไทย-พม่า ชื่อหมู่บ้านกองอูม ต.แม่สวด อ.สบเมย ทุกคนในหมู่บ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวหมุนเวียน ถึงแม้หมู่บ้านจะอยู่ไม่ไกลอำเภอมากนัก แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน จึงทำให้หมู่บ้านเป็นเขตทุรกันดารไปโดยปริยาย ไม่มีถนนลาดยาง มีแต่ถนนลูกรังที่คดเคี้ยวไต่ไปตามเขา ประดับลวดลายด้วยการกัดเซาะของน้ำฝน เกิดเป็นร่องน้ำและหลุม มีเศษหินโรยหน้าถนนเป็นระยะๆ ในหมู่บ้านไม่มีเสาไฟฟ้า มีเพียงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเมื่อหลายปีก่อน

ปัจจุบันหลายครัวเรือนก็ชำรุดทรุดโทรมจนใช้ไม่ได้แล้ว ดังนั้นในตอนกลางคืนหมู่บ้านก็จะมืดมิด มีเพียงแสงไฟสลัวๆ จากกองไฟหรือหลอดนีออนของบ้านที่ระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงพอใช้ได้บ้าง แค่นึกถึงความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนนี้ แล้วคุณลองนึกถึงโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงการศึกษาดูสิค่ะ


สมยศ ธูปทองดี (คนกลาง) เข้าร่วม "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ณ วัดบางปลากด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556


สมยศ ธูปทองดี (ยืนถือไมค์) เข้าร่วมกิจกรรม "ฝึกกาย-ฝึกใจ เตรียมพร้อมเป็นผู้ให้" ณ โรงแรมคอนวีเนียนปาร์ค เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม มิถุนายน 2558

จากเด็กบ้านดอย...สู่รั้วมหาวิทยาลัย

สมยศ ธูปทองดี เยาวชนผู้รับทุน CCF อาศัยอยู่ในชุมชนที่ไม่มีแม้กระทั่งเสาไฟฟ้า เป็นไม่กี่คนของหมู่บ้านที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษา จากเด็กที่ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อใหม่ใส่ไปเรียน ก็ได้รับโอกาสให้เห็นโลกกว้าง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ซี.ซี.เอฟ. ทั้งค่ายที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และการทักษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด ทักษะการทำงานกับผู้อื่น ค่ายยาเสพติด ค่ายวัฒนธรรม การอบรมเยาวชนรู้รักสามัคคี ซึ่งทุกๆ ค่ายต่างให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ สมยศยังได้รับทุนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีน้อยคนนักในหมู่บ้านที่จะได้เรียนในระดับนี้

ปัจจุบัน สมยศ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำลังจะจบการศึกษาในเร็วๆ วันนี้ แม้เขาอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่เส้นทางชีวิตของเขาคงใกล้ความจริงขึ้นทุกขณะแล้ว

"ตอนเด็ก ๆ ผมไปโรงเรียนโดยใส่แต่ชุดนักเรียนเก่า ๆ ที่ได้รับบริจาคมา ผมมีชื่อหลายชื่อมากตามชื่อที่ปักอยู่บนอกเสื้อนักเรียนของเจ้าของชุดเดิม ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเดินทางอยู่บนถนนสายการศึกษาได้ไกลขนาดนี้ ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เป็นว่าที่บัณฑิตในอนาคต ได้ใส่ชุดนักศึกษาของสถาบันอันทรงเกียรติ ความยากลำบากที่ผ่านมา ทำให้ผมได้รู้ว่า ทุนชีวิตของคนเรานั้นแม้มีไม่เท่ากัน แต่ทุนๆ หนึ่งที่ทำให้ผมและเพื่อนๆ อีกหลายคนได้รับโอกาสดีๆ ได้เท่าเทียมกับคนอื่น ทุนๆ นั้น คือ ทุน CCF" สมยศ เผยความในใจ

ณิชกานต์ ยืนยาว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิขาการและพัฒนา
18 เมษายน 2559

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn