ร้อยโทณัฐพล ฉิมงาม (จ.สุรินทร์)

ร้อยโทณัฐพล ฉิมงาม อายุ 31 ปี ภูมิลำเนา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อาชีพปัจจุบันเป็น ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ จ.อุดรธานี

  • พ.ศ. 2531 ได้รับอุปการะจาก ซี.ซี.เอฟ. เมื่ออายุ 4 ขวบ และออกจากโครงการอุปการะ เมื่อปี 2549
  • พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 8
  • พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 49
  • สำเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 263 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
  • สำเร็จหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 103 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
  • พ.ศ. 2555 สำเร็จปริญญาตรีศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 60

เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ.

  • แกนนำเด็กและเยาวชน
  • เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน​

"ผมต้องขอขอบคุณ ซี.ซี.เอฟ. ที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาสกับเด็กหลายๆ คนรวมผมด้วย ซึ่งในชีวิตจริงของเด็กบางคนอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา มูลนิธิฯ อาจไม่ได้ช่วยให้ใครต่อใครได้มากมายสำหรับคนที่มีพร้อมอยู่แล้ว หากเปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ยื่นให้เด็กบางคนที่ขาดโอกาสต่างๆ ได้ไขว่คว้าเอาไว้และเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพทัดเทียมกับเด็กทั่วไปได้จริงๆ ขอขอบคุณอีกครั้งจากใจ"

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn