คนึง บัวเงิน (จ.พะเยา)

คนึง บัวเงิน อายุ 35 ปี ภูมิลำเนา อ.ภูซาง จ.พะเยา อาชีพปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน จ.พะเยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

  • พ.ศ. 2527 ได้รับอุปการะจาก ซี.ซี.เอฟ. ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ
  • พ.ศ. 2529 จบชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านปงหลวง เกรดเฉลี่ย 4.00 ตลอดชั้นประถมศึกษา
  • พ.ศ. 2529 ได้รับทุนจากพ่อแม่อุปถัมภ์ชาวอเมริกัน 
  • พ.ศ. 2541 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
  • พ.ศ. 2542 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  • พ.ศ. 2558 ปริญญาโท ม.รามคำแหง

“ข้าพเจ้ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เขียนจดหมายโต้ตอบกับพ่อแม่อุปถัมภ์ แม้จะเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ เขียนเป็นภาษาไทย โดยมีพี่ๆ ซี.ซี.เอฟ. แปลให้อีกที ต่อมาทางครูใหญ่บอกว่าโครงการได้ช่วยข้าพเจ้ามาพอสมควรแล้ว จึงอยากจะให้โอกาสนี้แก่เด็กที่ยากไร้คนอื่นต่อไป ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและไม่คัดค้านใดๆ ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าการให้ไม่มีที่สิ้นสุด และถ้ามีโอกาสก็จะเป็นผู้ให้เหมือนอย่างที่ ซี.ซี.เอฟ. ให้โอกาสแก่เด็กยากจนคนนี้ต่อไป”

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn