อิศรา ตาทุวัน (เบส) (จ.สุรินทร์)

อิศรา ตาทุวัน หรือ เบส อายุ 25 ปี ภูมิลำเนา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อาชีพปัจจุบันเป็น Specialist Operation Planning Section บริษัท TOYOTA MOTOR ASIA PACIFIC ENGINEEING &MANUFACTURING CO.,LTD.

  • พ.ศ. 2538 ได้รับอุปการะจาก ซี.ซี.เอฟ.
  • พ.ศ. 2555 ปริญญาตรี คณะสาธารณะสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ.

  • คาราวานเด็กรักชุมชน เรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหม สมุนไพรในท้องถิ่น
  • อบรมคุณธรรมจริยธรรม
  • กิจกรรมสายใยครอบครัวอบอุ่น
  • กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน

"ผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิฯ และผู้อุปการะที่ช่วยเหลือผมตั้งแต่เรียนอยู่อนุบาลจนจบ ม.3 ช่วงที่อยู่ที่บ้านผมก็ได้ช่วย ซี.ซี.เอฟ. จัดกิจกรรม พอผมมาเรียนที่ขอนแก่นก็ไม่ค่อยได้ช่วย แต่คุณแม่ผมก็ยังเป็นกรรมการ ซี.ซี.เอฟ. ช่วยงานอยู่จนถึงทุกวันนี้ เพราะคุณแม่และผมระลึกถึงตอนสมัยผมได้รับโอกาสดีๆ จากมูลนิธิฯ เสมอ ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยโดยตรงหรือให้โอกาสกับเด็กโดยตรง แต่หากมีเวลาและโอกาสผมก็อยากช่วยเด็กๆ ให้เด็กได้มีโอกาสเหมือนที่ผมเคยได้รับโอกาสนั้นมาก่อน ขอขอบพระคุณมากๆ ครับ"

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn