ประกาย ชูรัตน์ (จ.ยโสธร)

ประกาย ชูรัตน์ อายุ 23 ปี ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.ยโสธร อาชีพปัจจุบันเป็น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม จ.ยโสธร

  • พ.ศ. 2540 ได้รับอุปการะจาก ซี.ซี.เอฟ. เมื่ออายุ 6 ขวบ 
  • พ.ศ. 2551 อายุ 17 ปี ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการเขต เป็นแกนนำเยาวชน 
  • พ.ศ. 2552 อายุ 18 ปี จบชั้น ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
  • พ.ศ. 2553 ได้รับทุนการศึกษาจาก กองทุนพิเศษเพื่อเยาวชนอุดมศึกษา (คุณสุเทพ บูลกุล)
  • พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ ซี.ซี.เอฟ.

  • กิจกรรมเสาร์สัมพันธ์ 
  • กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
  • ค่ายพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน
  • ค่ายทักษะชีวิต

"ซี.ซี.เอฟ. ให้โอกาสและความไว้วางใจในตัวดิฉัน ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ดิฉันตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ เงินทุนที่ได้รับมาล้วนแต่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น จนจบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.41 เป็นความภาคภูมิใจ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่เมตตาช่วยเหลือ ดิฉันขอให้สัญญาว่า ต่อไปข้างหน้าดิฉันจะเป็นผู้ให้ เพราะการเป็นผู้รับมีความสุขมากเท่าไร การเป็นผู้ให้มีความสุขมากกว่า 2 เท่า ขอขอบพระคุณจากหัวใจค่ะ โอกาสที่ได้รับในวันนี้ คือความโชคดีและยิ่งใหญ่ที่สุด"

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn