จันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา (จ.ตาก)

จันทรักษ์  สมใจอาศัยพนา หรือ น้องแบ-แบ (ภาษาพม่า แปลว่า “เป็ด”) เด็ก ซี.ซี.เอฟ จ.ตาก อาศัยอยู่บ้านแม่ขมุน้อย ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จงตาก เป็นชนเผ่ากระเหรี่ยง ครอบครัวมีฐานะยากจน แต่ด้วยความขยันของพ่อแม่ซึ่งแม้จะมีงานประจำแต่ครอบครัวก็ยังไม่ทิ้งอาชีพหลักที่เคยทำมา คือ เกษตร

แบ-แบ ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ทุกครั้ง และจะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ แบ-แบ ทำหน้าที่ชักชวน ติดตามให้เด็กๆ เข้ามาร่วมกิจกรรม ทั้งในชุมชนและโรงเรียน แบ-แบ จึงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม ค่ายแกนนำเด็กและเยาวชน

แบ-แบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น "เยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งมีเป้าหมายหลักให้เด็กๆ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง สร้างแหล่งอาหาร พืชผักสวนครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว การทำบัญชีครัวเรือนเกิดการพึ่งตนเองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

แบ-แบ ในกิจกรรม "พลังเด็ก เสียงเด็ก" กิจกรรมจิตอาสาที่ให้เยาวชนคิดและลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อชุมชนของตัวเอง
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn