คุณสามารถ ราชพลสิทธิ์ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. (ชมคลิป)

คุณสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้สนับสนุน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มาพบเด็กในการอุปการะ จาก จ.สกลนคร ในงาน ครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn