หมอก้อง สรวิชญ์ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. (ชมคลิป)

คุณสรวิชญ์ สุบุญ หรือ หมอก้อง ดารานักแสดง และ ผู้อุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. เชิญชวนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn