พอล ภัทรพล พบเด็กในการอุปการะ (ชมคลิป)

คุณพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ นักแสดง พิธีกร ผู้สนับสนุน มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มาพบเด็กในการอุปการะ จาก จ.สระแก้ว ในงานสุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn