สวัสดีปี "ม้า" 2557 จากชาว ซี.ซี.เอฟ.

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ขอขอบคุณท่านผู้อุปการะ คุณประกิจ ลัคนผจง จาก ส่วนงานสถาปัตยกรรมไทย สำหรับการ์ดอวยพรปีใหม่ 2557 ที่ได้ลงมือวาดด้วยตัวเอง และนำมามอบให้ ดร กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 เป็นขวัญกำลังใจอันล้ำค่าในการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกๆ คน

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn