บริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จำกัด สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ด้านการสื่อสารการตลาด

บริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จำกัด ที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ในเอเซีย เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจเอกชนที่ได้รับอุปการะเด็ก 25 คน และบริษัทยังสนับสนุนกิจกรรม "จิตรกรน้อย เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา" โดยประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาใน Facebook และกดคลิ๊กLike/Shareรูปในหลวงที่เด็กๆ วาด ทุกๆ 1 คลิ๊กบริษัทจะบริจาค10 บาทให้กับมูลนิธิฯ

"มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ทำงานจริงจัง จะเห็นได้ว่าผู้ร่วมสนับสนุนมากมาย และทุกท่านเป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อ บริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จำกัด ก็เป็นส่วนหนึ่ง เราร่วมงานกันมาหลายปี พนักงานบริษัทกว่าร้อยชีวิตในสำนักงานกรุงเทพฯ และภูเก็ต เวลาได้จดหมายจากเด็กๆ ก็มีความรู้สึกร่วม จะช่วยกันหาของขวัญหรือสิ่งของต่างๆ ส่งให้น้องๆ มียินดีที่จะช่วยเหลือเด็กๆ และทางบริษัทเองก็ยินดีจะช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่เราถนัด ก็คือ การสื่อสารการตลาด" คุณเกรซ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ในนามของบริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท์ จำกัด กล่าว

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn