ความในใจของ ออริเฟลม กับการอุปการะเด็ก

"รู้จักซี.ซี.เอฟ. ผ่านจดหมายที่ส่งไปกับเครดิตการ์ดและเลือกรับอุปการะเด็กยากไร้ผ่านมูลนิธิฯ เพราะเล็งเห็นว่าเป็นมูลนิธิฯ ที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ และก่อตั้งมานานถึง 35 ปีแล้ว ที่สำคัญคือ วัตถุประสงค์ของทางมูลินิธิฯ และออริเฟลมตรงกันคือมีการช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืน คือให้การศึกษา ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และให้เด็กรู้จักถึงการช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตได้เมื่อเด็กเติบโตขึ้นค่ะ...

รู้สึกดีใจ และปลื้มใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กไทย ที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากประชากรในประเทศไม่แข็งแรง ประเทศของเราจะทัดเทียมต่างชาติได้อย่างไร และสิ่งที่เป็นกำลังใจและพลังขับเคลื่อนให้เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆอย่างต่อเนื่องคือ การที่เด็กๆ เขียนจดหมายมาขอบคุณ เป็นกระดาษที่มีคุณค่ามากๆ มาจากใจของพวกเขา เรารู้สึกได้เลยว่า เค้าได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ

ส่วนตัวอยากเห็นเด็กยากไร้ได้รับการศึกษาและมีโภชนาการที่ดีค่ะ เพราะสองอย่างนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของเด็กๆเอง และเป็นเสมือนอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนของชาติค่ะ…และอยากอยากทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ เพราะมีเด็กไทยอีกมากมายที่รอคอยโอกาสที่จะสานฝันเค้าให้เป็นจริงอีกมากมาย"

Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn