เรื่องเล่าจาก CCF
ต่างที่มา ต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรมแต่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
21 กรกฎาคม 2560
“สังขละบุรี” อำเภอชายแดนติดพม่า พื้นที่แห่งความหลากหลายในเชื้อชาติ ผสมผสานไปด้วยหลายวัฒนธรรม ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ที่อยู่อาศัยในฐานะเป็นพี่เป็นน้อง โดยกะเหรี่ยงเป็นผู้พี่ มอญเป็นผู้น้อง ส่วนชาวไทย คือ ผู้ให้แผ่นดินอาศัย ต่างเชื้อชาติอยู่รวมกันโดยมีพุทธศาสนาเป็นจุดร่วมจิตใจ
อ่านต่อ
ความสุขเมื่อผมกลับบ้าน
3 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ
ต้นกล้า กลุ่มเด็กสร้างสรรค์ละครหุ่นมือ
25 เมษายน 2560
อ่านต่อ
กล่องของขวัญแห่งความสุข
5 เมษายน 2560
อ่านต่อ
ในอ้อมอกแม่อีกครั้ง...หลังผ่านความสูญเสีย
30 มีนาคม 2560
อ่านต่อ
ฟางข้าว แหล่งผลิตอาหารเช้าของเด็ก ซี.ซี.เอฟ.
27 มีนาคม 2560
อ่านต่อ
แซม นักธุรกิจพอเพียงเพาะปลาดุก
16 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านต่อ
1 / 13
Copyright 2016 - CCF (Community Children Foundation) Under the Royal Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn