If you are unable to see the message below, click here to view.

ฉบับเดือน เมษายน 2561

ผ้าทอลายเขียนเทียน พลิกชีวิตครอบครัว “น้องก้าวหน้า”

เรื่องราวการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ครอบครัวเด็กชายก้าวหน้า ศิลป์ท้าว...

คลิ้ก! อ่านต่อ

“จุ๊บแจง จุฬาลักษณ์”และ
“บี ปัทมาพร” 2 เยาวชนซี.ซี.เอฟ. ได้รับทุนการศึกษาจาก “โครงการกองทุนการศึกษา”

โรงเรียนบ้านห้วยคอม
ได้รับทุนการศึกษา
จาก “โครงการกองทุนการศึกษา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ...

คลิ้ก! อ่านต่อ

ผ้าทอชนเผ่า เอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง

ผ้าทอชนเผ่ากะเหรี่ยง เอกลักษณ์ประจำชนเผ่า องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โรงเรียนบ้านสลก อ.วังชิ้น จ.แพร่...

คลิ้ก! อ่านต่อ


More Detail Call: 02-747-2600, 089-029-2093 | FAX: 02-747-2620